Abun Sui Anyit bersama masyarakat Ulu Bakun

Abun Sui Anyit bersama masyarakat Ulu Bakun
Bukti Resolusi yang telah dihantar secara serahan tangan kepada Penguasa Jabatan Tanah dan Servei Kapit.

MENCARI PENYELESAIAN MASALAH TANAH NCR BAGI PENDUDUK LEBU KULIT

MENCARI PENYELESAIAN MASALAH TANAH NCR BAGI PENDUDUK LEBU KULIT
SELEPAS DIALOG BERSAMA JABATAN HUTAN SARAWAK

Saturday, September 11, 2010

DOA DAN HARAPAN SERTA TEKAD SAYA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT BELAGA:-


1. Mendorong keseimbangan modal insan dari segi kerohanian, hak dan pengagihan ekonomi yang sama rata tanpa mengira kaum, agama dan taraf pendidikan;
2. Memperjuangkan Tanah Hak Adat Bumiputra (NCR) untuk rakyat Belaga sehingga benar-benar terjamin;
3. Keseimbangan kualiti dan komposisi dalam kepimpinan komuniti Belaga dari Temenggung sehingga Penghulu di antara semua kaum bagi menjamin keharmonian hubungan silaturahim di kalangan penduduk Belaga;
4. Pengagihan kekayaan dan peruntukan kerajaan dengan adil dan saksama untuk rakyat Belaga;
5. Memperjuangkan peluang pendidikan, pekerjaan dan perniagaan untuk rakyat Belaga dalam agensi kerajaan dan swasta di daerah Belaga dan tempat-tempat lain;
6. Memperjuangkan “royalty” untuk rakyat Belaga dari hasil pengeluaran tenaga elektrik dari Bakun Hidro melalui “Perjanjian Bakun”;
7. Meminta kerajaan menyediakan kemudahan awam dan infrastruktur yang baik dan sempurna untuk rakyat di Belaga;
8. Membantu Tabung Amanah Bakun dan sumber kewangan lain sentiasa menyediakan peruntukan kewangan untuk keperluan pendidikan anak-anak rakyat Belaga yang memerlukan bantuan bagi melanjutkan pelajaran;
9. Membantu dengan sepenuh hati penyelesaian masalah dokumen diri rakyat Belaga yang masih “tertunggak” mahupun yang baru tanpa mengira agama dan bangsa;
10. Menyokong jalinan kerjasama yang adil di antara penduduk Belaga dengan syarikat-syarikat yang ingin memajukan dan melabur di Daerah Belaga agar sama-sama mendapat manfaat.

1 comment: