Abun Sui Anyit bersama masyarakat Ulu Bakun

Abun Sui Anyit bersama masyarakat Ulu Bakun
Bukti Resolusi yang telah dihantar secara serahan tangan kepada Penguasa Jabatan Tanah dan Servei Kapit.

MENCARI PENYELESAIAN MASALAH TANAH NCR BAGI PENDUDUK LEBU KULIT

MENCARI PENYELESAIAN MASALAH TANAH NCR BAGI PENDUDUK LEBU KULIT
SELEPAS DIALOG BERSAMA JABATAN HUTAN SARAWAK

Wednesday, May 13, 2009

DALEY @ DALEH @ PEMAKAI MENUA

Dalau le mudip ke' daya songai te ading de, bio' ale tana' le. Tana' bio' ji ilu na' ki koma DALEY atau DALEH @ PEMAKAI MENUA.

Tana' DALEY ji Mahkamah lepa iktiraf sebagai Hak Tanah Adat Bumiputra (NCR). Point je' penting ilu ke petawai dalam keputusan Mahkamah Nor Anak Nyawai ja ne :

"BOKA LE LEPA NGELEPOK KE' CA TANA' - SE' JA TANA' NCR LE NE JA."

Na' ki masa pe ilu koma ilu ntaun tana' NCR la uban le lepa nai peselai atau buau ke' pasen atau nai nyeng ke' pasen. NTA JA MEKA. Tana' le je ilu lepa aung ke' daya sungai te ading de, JAWAI JA TANA' LE LEPE".

Cuma Land Code (Chapter 81) je bada' boka le kelap ca tana' le nta ne ja anun le laa. Undang-undang ji ilu nta sokat pakai. Masa' perlu ilu PINDA.

Nta kerajaan Sarawak de' na' ki ne uba' ke pinda ji uban de kelo' ke MONAN @ RAMPAS hak tana' NCR le.

Mahkamah lepa iktiraf hak le TAPI nta Kerajaan Pimpinan Taib uba' baya' dau Keputusan Mahkamah ja. NTA NE KERAJAAN TENENG KEJA.

Un le uba' Kerajaan de' MONAN atau RAmpas Atau NGOBAK Lepuun le ??

Boka nta uba' Kerajaan terus RAMPAS tana' NCR @ Daley le, pekimet tiga-tiga cen na' ki ne. Apan mencam undi baya'.

No comments:

Post a Comment