Abun Sui Anyit bersama masyarakat Ulu Bakun

Abun Sui Anyit bersama masyarakat Ulu Bakun
Bukti Resolusi yang telah dihantar secara serahan tangan kepada Penguasa Jabatan Tanah dan Servei Kapit.

MENCARI PENYELESAIAN MASALAH TANAH NCR BAGI PENDUDUK LEBU KULIT

MENCARI PENYELESAIAN MASALAH TANAH NCR BAGI PENDUDUK LEBU KULIT
SELEPAS DIALOG BERSAMA JABATAN HUTAN SARAWAK

Thursday, May 14, 2009

KONSEP KEPATUHAN KEPADA PEMERINTAH

Rm. 13:1
Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah, yang tidak berasal dari Allah; dan pemerintah-pemerintah yang ada, ditetapkan oleh Allah.
Rm. 13:2
Sebab itu barangsiapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah dan siapa yang melakukannya, akan mendatangkan hukuman atas dirinya.
Rm. 13:3
Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian dari padanya.
Rm. 13:4
Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat.

RINGKASAN
1. Pemerintah yang baik harus dipatuhi
2. Pemerintah adalah berasal dan ketetapan dari Allah
3. Melawan pemerintah bermakna melawan ketetapan Allah
4. Orang yang berbuat baik TIDAK PERLU TAKUT kepada pemerintah
5. Orang yang berbuat baik HARUS dihargai oleh Pemerintah
6. Pemerintah adalah HAMBA ALLAH - oleh itu Pemerintah WAJIB betindak adil atau buatlah kebaikan untuk rakyat BUKAN menganiaya atau menyusahkan rakyat
7. Pemerintah tidak boleh MURKA (Berlaku kasar atau menghukum) kepada mereka yang tidak berbuat jahat.

No comments:

Post a Comment