Abun Sui Anyit bersama masyarakat Ulu Bakun

Abun Sui Anyit bersama masyarakat Ulu Bakun
Bukti Resolusi yang telah dihantar secara serahan tangan kepada Penguasa Jabatan Tanah dan Servei Kapit.

MENCARI PENYELESAIAN MASALAH TANAH NCR BAGI PENDUDUK LEBU KULIT

MENCARI PENYELESAIAN MASALAH TANAH NCR BAGI PENDUDUK LEBU KULIT
SELEPAS DIALOG BERSAMA JABATAN HUTAN SARAWAK

Friday, December 11, 2009

RINGKASAN PERMINTAAN RAKYAT BELAGA KEPADA KERAJAAN SEJAK 2003

Kepada sesiapa rakyat dari Belaga yang mengetahui tentang perkembangan permintaan rakyat Belaga kepada Kerajaan, anda diminta untuk memberi respon terhadap status ini - sama ada sudah dilaksanakan atau tidak berserta dengan bukti pelaksanaannya.

STATUS PERMINTAAN RAKYAT ASAP BELAGA SEJAK TAHUN 2003 DARI KERAJAAN
MELALUI KETUA SETIAUSAHA NEGARA

1. Tuntutan Bayaran Pampasan
- Pemberian Rumah Percuma
- Ditubuhkan Tribunal Khas

2. Tanah untuk pembangunan dan reserve communal (Ekonomi)

3. Pembinaan bilik baru menggantikan yang telah terbakar

4. Menaiktarafkan Daerah Kecil Asap kepada Daerah Penuh atau Bandar Baru

5. Bakun Development Committee

6. Pegangan 30% Syer dalam Syarikat Ladang Kelapa Sawit

7. Peluang Perniagaan dan pekerjaan

8. Tabung Amanah Bakun

9. Prasarana Sekolah Rendah

10. Sekolah Menengah

11. Kolej Komuniti

12. Kemudahan – kemudahan kesihatan

13. Kemudahan – Kemudahan Awam

14. Kompleks dan Padang Sukan

15. Mewujudkan Agensi-agensi dan Jabatan-Jabatan Kerajaan

16. Kemudahan Beribadat

Selain daripada senarai di atas, jika ada perkara lain yang kerajaan patut selesaikan di Pusat Penempatan Semula Bakun di Asap, sila kemukakan melalui alamat email tertera di blog ini.

No comments:

Post a Comment