Abun Sui Anyit bersama masyarakat Ulu Bakun

Abun Sui Anyit bersama masyarakat Ulu Bakun
Bukti Resolusi yang telah dihantar secara serahan tangan kepada Penguasa Jabatan Tanah dan Servei Kapit.

MENCARI PENYELESAIAN MASALAH TANAH NCR BAGI PENDUDUK LEBU KULIT

MENCARI PENYELESAIAN MASALAH TANAH NCR BAGI PENDUDUK LEBU KULIT
SELEPAS DIALOG BERSAMA JABATAN HUTAN SARAWAK

Wednesday, May 27, 2009

TANAH ADAT PENDUDUK ASAL SARAWAK

Penduduk asal Sarawak telah lama hidup dalam kemiskinan. Harta yang mereka miliki adalah TANAH.

Dalam lawatan dan Seminar berkaitan Hak terhadap pemilikan Tanah Hak Adat yang lebih dikenali dengan Native Customary Right (NCR) di beberapa tempat di Sarawak menunjukkan penduduk tengah bergumul dan berjuang untuk mempertahankan Tanah NCR mereka.

Apabila Tanah akan dirampas atas nama "PEMBANGUNAN", maka tiada lagi harta yang dimiliki dan warisan untuk anak cucu dan generasi Orang asal Sarawak seperti Dayak, Melanau malah Melayu.

Selama ini memang ada tanah NCR yang dibangunkan atas nama PEMBANGUNAN tetapi sebenarnya Tanah NCR telah hilang atas usaha SYARIKAT PERLADANGAN.

Tiada pulangan pernah diserahkan kepada penduduk orang asal yang menyerahkan Tanah NCR mereka atas nama PEMBANGUNAN.

Apa yang kita risau adalah apabila Tanah NCR habis dirampas atas apapun alasan, penduduk ASAL seperti Iban, Orang Ulu dan Bidayuh malah Melayu akan MEREMPAT di TANAH asal mereka sendiri.

Sebab syarikat yang memdapat Tanah NCR ini adalah Syarikat milik orang BUKAN ORANG ASAL Sarawak dan merupakan kroni pihak tertentu.

Pihak tertentu yang merampas Tanah NCR lebih cenderung untuk merampas Tanah NCR penduduk asal daripada membantu orang asal mengusahakan Tanah NCR mereka. Atau sekurang-kurangnya "SHARE SAMARATA".

Thursday, May 14, 2009

KONSEP KEPATUHAN KEPADA PEMERINTAH

Rm. 13:1
Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah, yang tidak berasal dari Allah; dan pemerintah-pemerintah yang ada, ditetapkan oleh Allah.
Rm. 13:2
Sebab itu barangsiapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah dan siapa yang melakukannya, akan mendatangkan hukuman atas dirinya.
Rm. 13:3
Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian dari padanya.
Rm. 13:4
Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat.

RINGKASAN
1. Pemerintah yang baik harus dipatuhi
2. Pemerintah adalah berasal dan ketetapan dari Allah
3. Melawan pemerintah bermakna melawan ketetapan Allah
4. Orang yang berbuat baik TIDAK PERLU TAKUT kepada pemerintah
5. Orang yang berbuat baik HARUS dihargai oleh Pemerintah
6. Pemerintah adalah HAMBA ALLAH - oleh itu Pemerintah WAJIB betindak adil atau buatlah kebaikan untuk rakyat BUKAN menganiaya atau menyusahkan rakyat
7. Pemerintah tidak boleh MURKA (Berlaku kasar atau menghukum) kepada mereka yang tidak berbuat jahat.

Wednesday, May 13, 2009

DALEY @ DALEH @ PEMAKAI MENUA

Dalau le mudip ke' daya songai te ading de, bio' ale tana' le. Tana' bio' ji ilu na' ki koma DALEY atau DALEH @ PEMAKAI MENUA.

Tana' DALEY ji Mahkamah lepa iktiraf sebagai Hak Tanah Adat Bumiputra (NCR). Point je' penting ilu ke petawai dalam keputusan Mahkamah Nor Anak Nyawai ja ne :

"BOKA LE LEPA NGELEPOK KE' CA TANA' - SE' JA TANA' NCR LE NE JA."

Na' ki masa pe ilu koma ilu ntaun tana' NCR la uban le lepa nai peselai atau buau ke' pasen atau nai nyeng ke' pasen. NTA JA MEKA. Tana' le je ilu lepa aung ke' daya sungai te ading de, JAWAI JA TANA' LE LEPE".

Cuma Land Code (Chapter 81) je bada' boka le kelap ca tana' le nta ne ja anun le laa. Undang-undang ji ilu nta sokat pakai. Masa' perlu ilu PINDA.

Nta kerajaan Sarawak de' na' ki ne uba' ke pinda ji uban de kelo' ke MONAN @ RAMPAS hak tana' NCR le.

Mahkamah lepa iktiraf hak le TAPI nta Kerajaan Pimpinan Taib uba' baya' dau Keputusan Mahkamah ja. NTA NE KERAJAAN TENENG KEJA.

Un le uba' Kerajaan de' MONAN atau RAmpas Atau NGOBAK Lepuun le ??

Boka nta uba' Kerajaan terus RAMPAS tana' NCR @ Daley le, pekimet tiga-tiga cen na' ki ne. Apan mencam undi baya'.